Systemy sygnalizacji przeciwpożarowej

Zaprojektowanie systemu sygnalizacji przeciwpożarowej wymaga wiedzy technicznej, a także doświadczenia. Właściciel każdego budynku powinien być świadomy, jak ważne jest odpowiednio wczesne zasygnalizowanie o zagrożeniu, ponieważ pożar zagraża zdrowiu i życiu wszystkich osób przebywających w miejscu jego pojawienia się. Należy więc zadbać o bezpieczeństwo i wyposażyć pomieszczenia w system wykrywania i ostrzegania przed niebezpieczeństwem.

Elementy systemu sygnalizacji pożarowej

System opiera się na kilku elementach, ściśle ze sobą współpracujących. Zamontowane czujki, reagujące na dym lub podwyższoną temperarurę, wysyłają informację do centrali pożarowej, która następnie ostrzega personel oraz straż pożarną. Dobrze zintegrowany system sygnalizacyjny pozwala wychwycić pożar w początkowej fazie, zwiększając tym samym szansę na szybką ewakuację i reakcję straży, zanim pożar się rozwinie na tyle, że ciężko będzie nad nim zapanować. Zastosowanie tego zabezpieczenia jest wymagane w takich budynkach, jak:

  • Handlowe
  • Wystawowe
  • Jednokondygnacyjne o powierzchni powyżej 5000m2
  • Wielokondygnacyjne o powierzchni powyżej 2500m2
  • Kina
  • Teatry
  • Szpitale
  • Budynki użyteczności społecznej
  • Dworce i porty

Wszelkie obiekty, gdzie może przebywać duża ilość osób powinny być zabezpieczone w system sygnalizacji pożarowej, a on sam sprawdzany zgodnie z zaleceniami producenta.

Przeglądy systemów sygnalizacji pożarowej

Aby taki system był w pełni sprawny, wymaga cyklicznych przeglądów. Przegląd ppoż Warszawa obejmuje działania techniczne i konserwacyjne, by działał on zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wykonywany jest przez osoby, posiadające specjalne uprawnienia, a kontrola przeprowadzona zgodnie z wytycznymi, określonymi w normach. Dokumentacja wystawiona podczas przeglądu stanowi nie tylko potwierdzenie jej wykonania, ale może też przydać się w kolejnych latach do wglądu, by odtworzyć stan systemu sygnalizacji pożarowej między kolejnymi przeglądami.

Views:
617
Article Categories:
Budownictwo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *