KILKA SŁÓW O ALTKOM AKADEMII

Krótkie wprowadzenie

Konieczność ciągłej aktualizacji posiadanej wiedzy, podnoszenia zawodowych kwalifikacji i nabywania nowych umiejętności jest coraz bardziej uświadamiana sobie przez zmotywowany do rozwoju biznes; zdaje on sobie sprawę z tego, że dzisiejsze, pełne zmian i dynamizmu czasy wymagają od nas nieustannego uczenia się oraz otwartości na nowe trendy. Stąd właśnie wynika wzrost znaczenia branży szkoleniowej, w której wiodące miejsce zajmuje Altkom Akademia – założona pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku firma z ośrodkami szkoleniowymi w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie, Katowicach, Łodzi, Lublinie, Rzeszowie i Poznaniu, ponad 1000 oferowanych szkoleń i egzaminów, 300 wykwalifikowanymi trenerami, ponad 600 tys. wykształconymi w jej murach absolwentami oraz strategicznym partnerstwem z takimi globalnymi dostawcami technologii i właścicielami metodyk jak Microsoft, IBM, VeriSM, SAP czy VMware. Co Altkom Akademia ma do zaproponowania firmom, menedżerom i pracownikom poszukującym profesjonalnego wsparcia edukacyjnego i przewodnictwa po złożonej rzeczywistości współczesnych organizacji? Bardzo wiele – odpowiedź na to pytanie znajduje się w dalszej części tekstu.

Nie tylko IT. Oferta szkoleniowa

Publikowane corocznie prestiżowe rankingi branżowe Computerworld Top 200 i Teleinfo 500 od końca lat dziewięćdziesiątych nieprzerwanie wskazują Altkom Akademię jako lidera polskiego sektora usług szkoleniowych IT. Szeroko rozumiane technologie informatyczne to od początku główne pole specjalizacji firmy, do dziś stanowiące centralną część jej edukacyjnej oferty, jest ona jednak dużo szersza i swoim zróżnicowaniem odpowiada na całość kompetencyjnych potrzeb przedsiębiorstw i instytucji. Przyjęta klasyfikacja tematyczna wyróżnia dziewięć kluczowych obszarów wiedzy niezbędnej w każdej organizacji – są nimi Przywództwo, Procesy, Projekty, Finanse, Ludzie, Informacje, Relacje z Klientami, Utrzymanie i Rozwój IT. Do każdego z obszarów są przypisane konkretne zajęcia. Łatwo zauważyć interdyscyplinarny charakter tego zestawienia, w którym pojawiają się zarówno kwestie dotyczące zarządzania, umiejętności miękkich, księgowości, prawa, marketingu i technologii informatycznych sensu stricto. Najpopularniejsze i najczęściej wybierane kategorie szkoleń to m.in. Bazy Danych, Business Intelligence, Systemy Serwerowe, Metodyki Tradycyjne, Metodyki Zwinne, Języki Programowania i Środowiska Programistyczne, Komunikacja i Współpraca czy Wystąpienia Publiczne – jak więc widać, oferta Altkom Akademii jest skierowana do rozległego grona odbiorców. Stosowany system zarządzania jakości zgodny z wymogami międzynarodowej normy ISO 9001:2015 zapewnia zachowywanie najwyższych jakościowych i organizacyjnych standardów, które weryfikują zarówno niezależna jednostka certyfikacyjna, jak i wewnętrzne audyty. Standardy te kładą nacisk na utrwalające nabywaną wiedzę i pokazujące jej zastosowanie praktyczne symulacje i ćwiczenia, promują indywidualne podejście do każdego klienta i jego unikalnych potrzeb oraz zapewniają narzędzia do obsługi całego procesu szkoleniowego. Dzięki wspomnianemu już wcześniej strategicznemu partnerstwu z wiodącymi markami IT z całego świata znaczna liczba prowadzonych szkoleń jest objęta profesjonalnymi autoryzacjami, a zdawane w ich ramach egzaminy zapewniają wysoko cenioną na rynku formalną certyfikację. Autoryzowane Szkolenia mogą być również świadczone jako część szerzej zakrojonych projektów rozwojowych, w których następuje diagnoza potencjału firmy, rozpoznanie jej specyficznych celów i wskazanie adekwatnych ścieżek edukacyjnych.

Zapraszamy

Usługi Altkom Akademii cieszą się dużym uznaniem powiększających swoją wiedzę i zdobywających nowe kwalifikacje klientów – według przeprowadzanych po szkoleniach ankiet ewaluacyjnych, 9/10 uczestników poleciłoby zajęcia oraz wykładowców swoim znajomym. Tworzone przez firmę środowisko edukacyjne przyczynia się do budowania w Polsce wysokiej kultury organizacyjnej przedsiębiorstw i organów administracji publicznej, opartej na wysokiej świadomości technologicznej, innowacyjności i merytorycznym zaawansowaniu. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Altkom Akademii.

Views:
577
Article Categories:
Biznes

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *